Wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz późniejsza realizacja obudowy pożarowej kanałów na obiekcie Biblioteka Narodowa” w Warszawie

Realizacja obudowy pożarowej kanałów w Bibliotece Narodowej w Warszawie na podstawie przygotowanej również przez naszą firmę dokumentacji wykonawczej.

Celem opracowania dokumentacji wykonawczaej było wykonanie obudowy pożarowej kanałów na obiekcie Biblioteka Narodowa” w Warszawie, a w szczególności:

 • określenie wymaganej grubości warstwy płyty ogniochronnej przy wymaganej klasie odporności ogniowej EI120 S500Pa,
 • opis sposobu wykonania zabezpieczenia ogniochronnego,

Dokumentacja wykonawcza i sama realizacja odbyły się w 2021 roku

Pierwsze  trzy zdjęcia przedstawiają kanały przed realizacją a kolejne fotografie obrazują wykonaną przez naszą firmę obudowę przeciwpożarową kanałów.

Więcej szczegółów na temat realizacji

Przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne

W celu wykonania zabudowy ogniochronnej kanałów wentylacyjnych do klasy EI120 S500Pa przyjęto zastosowanie systemu płytowego mcr TECBOR gr 30mm wg technologii „MERCOR” S.A. zgodnie z Europejską Ocena Techniczną ETA-18/1017 oraz klasyfikacją ogniową TECNALIA 083291-004-3-a.

Istniejące kanały wentylacyjne blaszane posiadają wymiary netto 500×300 oraz 700×300.

Uprawnienia firmy wykonawczej.

Firma wykonująca izolacje ogniochronne w systemie płytowym mcr TECBOR według Europejskiej Oceny Technicznej ETA-18/1017 może prowadzić prace na podstawie uzyskanej Autoryzacji „MERCOR” S.A.

Technologia wykonania zabezpieczenia ogniochronnego w systemie mcr TECBOR

Opis systemu płytowego mcr TECBOR:

Płyty mcr TECBOR przeznaczone są do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych, o profilach otwartych i zamkniętych oraz do przywracania odporności ogniowej ścian, sufitów i podłóg w budynkach tak nowych jak i już istniejących w których zmieniane są warunki ich użytkowania. Płyta mcr TECBOR stosowana w wentylacji jako izolacja kanałów wentylacyjnych oraz oddymiających. Płyty mcr TECBOR zostały przebadane i uzyskały dopuszczenia do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji narażonych na działanie pożarów standardowych.

Dokumenty dopuszczające do stosowania:

 • Europejska Ocena Techniczna ETA-18/1017
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych TCRS-TB-03
 • Certyfikat 1220-CPR-1912
 • TECNALIA 083291-004-3-a

Wykonanie izolacji ogniochronnej w systemie mcr TECBOR:

Kanały blaszane (1) przed montażem głównej warstwy ogniochronnej z płyty mcr TECBOR 30mm (2) należy przygotować poprzez zamocowanie opasek (3) wykonanych z płyty mcr TECBOR o grubości 30mm oraz szerokości 150mm. Opaski należy montować od siebie w odległości nie większej niż 1500mm. Montaż opaski wykonujemy przy pomocy wkrętów samogwintujących ocynkowanych lub galwanizowanych 5x60mm co 250mm (11).

Główną warstwę płyty mcr TECBOR 30mm (2) mocujemy do uprzednio wykonanej podkonstrukcji opasek za pomocą wkrętów samogwintujących ocynkowanych lub galwanizowanych 5x60mm co 250mm. Wszystkie połączenia po montaży wkrętów należy uszczelnić masa mcr Tecsel Adchesive.
Łączenia doczołowe płyty głównej mcr TECBOR 30mm należy uszczelnić zewnętrzną opaską wykonaną z płyty mcr TECBOR (4) o grubości 30mm i szerokości 250mm mocowana za pomocą wkrętów samogwintujących ocynkowanych lub galwanizowanych 5x60mm co 250mm.
Kanały poziome należy podwiesić do stropu przy zastosowaniu prętów gwintowanych M16 (5) oraz szyn (6) np. HILTI MQ-41 lub innych o nie gorszych parametrach. Miejsce zastosowania podwiesi musi pokrywać się z miejscem zastosowania opaski wewnętrznej (3).

W miejscach przebić kanałów przez strop oraz ścianę należy wykonać dodatkową opaskę uszczelniającą (8) na przegrodzie wykonaną z płyty mcr TECBOR 30mm i szerokości 250mm mocowaną do przegrody za pomocą kotwy stalowej (9) o średnicy 6mm oraz dodatkową opaskę uszczelniająca na kanale wykonaną z płyty mcr TECBOR 30mm i szerokości 250mm mocowaną do kanału za pomocą wkrętów samogwintujących ocynkowanych lub galwanizowanych 5x60mm co 250mm. Wolną przestrzeń pomiędzy przegrodą, a zabudową kanału należy wypełnić obustronnie wełną mineralną o gęstości 150kg/m3 i grubości minimum 50mm (7). Wełnę należy wkleić za pomocą mcr Tecsel Adchesive.

W przypadku przebiegu 2 szt kanałów blisko siebie dopuszcza się montaż płyty głównej obudowy jako całość na obydwu elementach przy zastosowaniu opasek wewnętrznych na każdym z kanale.

Zabezpieczenie przed zabrudzeniem innych elementów niepodlegających zabezpieczeniu ogniochronnemu

W przypadku, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie zabezpieczanych elementów konstrukcji znajdują się urządzenia, maszyny lub inne elementy niepodlegające zabezpieczeniu, które nie powinny być zabrudzone należy osłonić.

Sprawdź więcej naszych realizacji!

Potrzebujesz podobne rozwiązanie? Napisz lub zadzwoń 604 104 447

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwy system ochrony przeciwpożarowej

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres e-mail *

  Numer telefonu

  Temat zapytania

  Jak możemy Ci pomóc?