Zabudowa przeciwpożarowa tras kablowych

Właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe tras kablowych pozwala między innymi na skuteczną ochroną istniejącej instalacji elektrycznej. Nieprzerwana dostawa energii stanowi jeden z podstawowych warunków ułatwiających przeprowadzenie skutecznej akcji gaśniczej.

Zabezpieczenie przepustów, kanałów wentylacyjnych i tras kablowych przed ogniem to istotny element wpływający na ostateczny efekt realizacji przeciwpożarowych. Właściwie zaprojektowane i wykonane z wykorzystaniem atestowanych materiałów zabezpieczenia gwarantują ciągłość działania instalacji, a także skutecznie izolują strefy pożarowe, pozwalając tym samym na istotne ograniczenie poziomu strat.

  • Zabudowa przeciwpożarowa tras kablowych

    Zabudowa PPOŻ tras kablowych pozwala zapobiec skutkom pożaru i zachować sprawną pracę urządzeń elektrycznych. Dzięki temu akcja ratunkowa i gaśnicza może być wspomagana między innymi przez urządzenia sygnalizacji pożarowej, tryskacze, urządzenia oddymiające i oświetlenie ewakuacyjne. Ciągłość pracy tych urządzeń to jeden z podstawowych elementów sprawnego systemu przeciwpożarowego. W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno kanały kablowe z płyt tworzących indywidualną strefę pożarową dla kabli, jak i samodzielne przegrody sufitowe.

  • Zabudowa przeciwpożarowa kanałów wentylacyjnych

    Zabudowa PPOŻ kanałów wentylacyjnych zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia do pozostałych stref budynku, zabezpieczając tym samym drożność ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych. Proponujemy zabezpieczenie już istniejących kanałów, jak i budowę samodzielnych ciągów. Nasze instalacje uwzględniają wszystkie wymogi konstrukcyjne, takie jak oczekiwana klasa odporności ogniowej, maksymalne wymiary i przekroje kanałów, wymiary pomieszczeń, a także temperaturę i wilgotność panujące w miejscu eksploatacji. Warto zaznaczyć, że nowe ciągi kanałów tworzymy z wykorzystaniem materiałów pozwalających na pełną elastyczność kształtowania tras, co pozwala na dostosowanie się do panujących warunków oraz znaczne skrócenie czasu realizacji.

  • Ściany PPOŻ

    Ściany przeciwpożarowe samonośne z powodzeniem zastępują klasyczne rozwiązania murowane i skutecznie odgradzają od siebie strefy pożarowe. Oferowane przez nas ściany przeciwpożarowe występują w szerokiej skali ognioodporności. Samonośna konstrukcja oparta na własnym, niezależnym fundamencie pozwala na zabudowę wysokich pomieszczeń bez ryzyka przenoszenia napięć konstrukcyjnych budynku.

Zaufani Partnerzy Niezapalnych