Systemy przeciwpożarowe

Kontakt z naszym ekspertem

Systemy Alarmu Pożarowego SAP od doświadczonych ekspertów przeciwpożarowych

Systemy przeciwpożarowe a dokładniej systemy ostrzegania przed pożarem. Są elementem kluczowym dla przeprowadzenia skutecznej akcji gaśniczej. Nasza firma oferuje doradztwo oraz montaż niezawodnych systemów wykrywania oraz powiadamiania o zagrożeniu.

Czas rozwoju pożaru jest zależny od indywidualnych cech konstrukcyjnych, jednak najczęściej przejście od fazy rozprzestrzeniania się ognia do etapu pełnego rozwoju to zaledwie kilka minut. Błyskawiczne wykrycie niebezpieczeństwa pozwala na natychmiastowe uruchomienie procedur ratunkowych, a system powiadamiania umożliwia sprawną ewakuację i redukcję ewentualnych strat.

Oferujemy montaż oraz serwis kompletnych systemów ppoż, systemów wykrywania oraz ostrzegania o pożarze:

 • Systemy alarmu przeciwpożarowego SAP lub inaczej systemy sygnalizacji pożaru SSP

  System przeciwpożarowy SAP (SSP) służy do monitorowania w trybie ciągłym oraz błyskawicznego reagowania na zagrożenia. Instalacja SAP obejmuje zarówno czujniki, jak i elementy wykonawcze pozwalające na sterowanie między innymi systemami gaśniczymi, klapami oddymiającymi etc. Sercem systemu jest centrala umożliwiająca konfigurację odpowiednich scenariuszy szybkiego reagowania. Skuteczność jest ściśle zależna od jakości użytych komponentów oraz rzetelności montażu. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa każdą instalację poprzedzamy dokładną analizą potrzeb klienta oraz warunków technicznych.

  Skuteczny system sygnalizacji pożaru (SSP) znacząco minimalizuje straty ludzkie i materialne, które może spowodować pożar. Systemy alarmu przeciwpożarowego stosuje się najczęściej w obiektach komercyjnych i publicznych. Są niezbędne wszędzie tam gdzie występują duże zbiorowiska ludzi lub gdzie zgromadzone są duże ilości materiałów, towarów. Przy użyciu specjalistycznych systemów sygnalizacji pożaru zabezpiecza się również obiekty historyczne i kulturalne.

 • Dźwiękowe systemy ostrzegania (DSO)

  Dźwiękowe systemy przeciwpożarowe DSO umożliwiają masowe udostępnienie informacji o zaistniałym zagrożeniu, a tym samym znacząco wpływają na powodzenie akcji ewakuacyjnej. Dzięki integracji z systemem alarmu przeciwpożarowego ostrzeżenia są emitowane natychmiastowo. Oferujemy zarówno systemy wykorzystujące syreny alarmowe, jak i instalacje głośnikowe, pozwalające na automatyczną emisję czytelnych komunikatów i wskazówek zachowania. Korzystamy wyłącznie z produktów renomowanych dostawców, co zapewnia długi czas bezawaryjnej pracy oraz odporność na zakłócenia.

 • Oświetlenie awaryjne i przeciwpożarowe

  Oświetlenie awaryjne i przeciwpożarowe to kolejny element mający bezpośredni wpływ na powodzenia ewakuacji i akcji ratowniczej. Oferujemy oświetlenie stref otwartych pozwalające na bezpieczne dotarcie do dróg ewakuacyjnych, systemy oświetlenia drogi i kierunku ewakuacji, a także oświetlenie stref wysokiego ryzyka.

Podstawą prawidłowego funkcjonowania systemów alarmowych, ostrzegawczych i oświetleniowych jest sprawność działania. Systemy ppoz wymagają systematycznej kontroli i weryfikacji stanu technicznego oraz zgodności z aktualnymi normami prawnymi. Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, przeglądy okresowe oraz przebudowy i rozbudowy istniejących instalacji.

Niezawodne Systemy Sygnalizacji Pożaru SSP

Zaufani Partnerzy Niezapalnych