Systemy przeciwpożarowe

Systemy Alarmu Pożarowego SAP od doświadczonych ekspertów przeciwpożarowych

Wymienione poniżej urządzenia są elementem kluczowym dla przeprowadzenia skutecznej akcji gaśniczej. Nasza firma oferuje doradztwo oraz montaż niezawodnych systemów wykrywania oraz powiadamiania o zagrożeniu.

Czas rozwoju pożaru jest zależny od indywidualnych cech konstrukcyjnych, jednak najczęściej przejście od fazy rozprzestrzeniania się ognia do etapu pełnego rozwoju to zaledwie kilka minut. Błyskawiczne wykrycie niebezpieczeństwa pozwala na natychmiastowe uruchomienie procedur ratunkowych, a systemy przeciwpożarowe umożliwiają sprawną ewakuację i redukcję ewentualnych strat.

Oferujemy montaż oraz serwis następujących urządzeń:

 • Systemy alarmu przeciwpożarowego SAP/ sygnalizacji pożaru SSP

  Służy do monitorowania w trybie ciągłym oraz błyskawicznego reagowania na zagrożenia. Instalacja SAP obejmuje zarówno czujniki, jak i elementy wykonawcze pozwalające na sterowanie między innymi gaśnicami, klapami oddymiającymi itp. Sercem instalacji jest centrala, umożliwiająca konfigurację odpowiednich scenariuszy szybkiego reagowania. Skuteczność jest ściśle zależna od jakości użytych komponentów oraz rzetelności montażu. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa każdą instalację poprzedzamy dokładną analizą potrzeb klienta oraz warunków technicznych.

  Skuteczny system sygnalizacji pożaru (SSP) znacząco minimalizuje straty ludzkie i materialne, które może spowodować ogień. Instaluje się je najczęściej w obiektach komercyjnych i publicznych. Są niezbędne wszędzie tam, gdzie występują duże zbiorowiska ludzi lub gdzie zgromadzone są duże ilości materiałów, towarów. Przy ich użyciu zabezpiecza się również obiekty historyczne i kulturalne.

 • Dźwiękowe systemy ostrzegania (DSO) 

  Umożliwiają one masowe udostępnienie informacji o zaistniałym zagrożeniu, a tym samym znacząco wpływają na powodzenie akcji ewakuacyjnej. Dzięki integracji z systemem alarmu przeciwpożarowego ostrzeżenia są emitowane natychmiastowo. Oferujemy zarówno urządzenia wykorzystujące syreny alarmowe, jak i instalacje głośnikowe, pozwalające na automatyczną emisję czytelnych komunikatów i wskazówek zachowania. Korzystamy wyłącznie z produktów renomowanych dostawców, co zapewnia długi czas bezawaryjnej pracy oraz odporność na zakłócenia.

 • Oświetlenie awaryjne i przeciwpożarowe

  Jest to kolejny element mający bezpośredni wpływ na powodzenia ewakuacji i akcji ratowniczej. Oferujemy oświetlenie stref otwartych, pozwalające na bezpieczne dotarcie do dróg ewakuacyjnych, oświetlenia drogi i kierunku ewakuacji, a także oświetlenie stref wysokiego ryzyka.

Podstawą prawidłowego funkcjonowania systemów alarmowych, ostrzegawczych i oświetleniowych jest sprawność działania. Wymagają one systematycznej kontroli i weryfikacji stanu technicznego oraz zgodności z aktualnymi normami prawnymi. Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, przeglądy okresowe oraz przebudowy i rozbudowy istniejących instalacji.

Niezawodne Systemy Sygnalizacji Pożaru SSP

Zaufani Partnerzy Niezapalnych