Profesjonalne zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, hal i konstrukcji stalowych!

Kontakt z naszym ekspertem

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Nasza oferta obejmuje kompleksową budowę systemów ochrony przeciwpożarowej. Wykonujemy realizacje zarówno w obiektach nowych, jak i już istniejących. Oferujemy doradztwo techniczne oraz pełne wsparcie, począwszy od etapu projektowego, przez wdrożenie realizacji, po opiekę serwisową wszelkich systemów przeciwpożarowych.

Doświadczony i niezawodny partner PPOŻ

Wykwalifikowana kadra, znajomość bieżących norm prawnych i technicznych oraz współpraca z przodującymi producentami i dystrybutorami wyposażenia przeciwpożarowego, pozwala nam na zaoferowanie indywidualnego podejścia i najwyższej jakości w każdym, także niestandardowym przypadku.

Najlepsza oferta zabezpieczeń przeciwpożarowych!

Bierna ochrona przeciwpożarowa stanowi skuteczną metodę zwiększenia bezpieczeństwa budynków, a także w istotny sposób minimalizuje straty powstałe podczas pożaru.

Prawidłowe zaprojektowanie, a następnie wykonane zabezpieczeń budynków zgodnie z zasadami biernej ochrony przeciwpożarowej to nie tylko konieczny warunek spełnienia obowiązujących norm prawnych. Nasze doświadczenie oraz stosowanie wyłącznie atestowanych materiałów pochodzących od wiodących producentów pozwala na uzyskanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Właściwie opracowana instrukcja przeciwpożarowa nie tylko spełnia prawne wymogi eksploatacji budynków, ale też zapewnia bezpieczeństwo użytkowników oraz jest zgodna z wymogami firm ubezpieczeniowych. Pomagamy w dopełnieniu formalności adekwatnie do potrzeb użytkowych i obowiązujących przepisów.

Zgodnie z wymogami norm prawnych stosowanie instrukcji przeciwpożarowych jest obowiązkowe zarówno w obiektach przemysłowych, takich jak zabudowania zagrożone strefą wybuchu, jak i w obiektach użyteczności publicznej, w tym na przykład szkołach, bankach i w większości budynków, których kubatura przekracza 1000 m3.

Systemy ostrzegania przed pożarem to element kluczowy dla przeprowadzenia skutecznej akcji gaśniczej. Oferujemy montaż niezawodnych systemów wykrywania oraz powiadamiania o zagrożeniu.

Czas rozwoju pożaru jest zależny od indywidualnych cech konstrukcyjnych, jednak najczęściej przejście od fazy rozprzestrzeniania się ognia do etapu pełnego rozwoju to zaledwie kilka minut. Błyskawiczne wykrycie niebezpieczeństwa pozwala na natychmiastowe uruchomienie procedur ratunkowych, a system powiadamiania umożliwia sprawną ewakuację i redukcję ewentualnych strat.

Oferujemy dostawę oraz montaż bram i drzwi przeciwpożarowych oraz klap oddymiających. Proponowane przez nas rozwiązania podnoszą bezpieczeństwo, a jednocześnie pozwalają na zachowanie optymalnej drożności ciągów komunikacyjnych.

Podstawowe zadania bram i drzwi przeciwpożarowych to zapobieganie rozprzestrzeniania ognia i umożliwienie przeprowadzenia sprawnej akcji ewakuacyjnej. Powinny one nie tylko spełniać wymagane prawem normy, ale też być w pełni funkcjonalne w trybie codziennej eksploatacji.

System natryskowych tynków akustycznych Tecwool F przeznaczony jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji obiektów budownictwa ogólnego lądowego.

Natryskowe tynki należą do grupy tzw. ogniochronnych natrysków lekkich. Posiadają małą gęstość masy natryskowej. Tynki te oprócz działania ogniochronnego posiadają też zdolności dźwiękochłonnie i mogą być z powodzeniem stosowane jako tynk akustyczny, zdolny do rozpraszania dźwięku i ograniczania odbić energii dźwiękowej od powierzchni zabezpieczanych przegród.

Właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe tras kablowych pozwala między innymi na skuteczną ochroną istniejącej instalacji elektrycznej. Nieprzerwana dostawa energii stanowi jeden z podstawowych warunków ułatwiających przeprowadzenie skutecznej akcji gaśniczej.

Zabezpieczenie przepustów, kanałów wentylacyjnych i tras kablowych to istotny element wpływający na ostateczny efekt realizacji przeciwpożarowych. Właściwie zaprojektowane i wykonane z wykorzystaniem atestowanych materiałów zabezpieczenia gwarantują ciągłość działania instalacji, a także skutecznie izolują strefy pożarowe, pozwalając na istotne ograniczenie strat.

W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności i skuteczności działania wdrożonych systemów ochrony przeciwpożarowej oferujemy usługi konsultacji i nadzoru nad zaimplementowanymi rozwiązaniami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Skuteczne zabezpieczenia przeciwpożarowe? Zadzwoń do specjalistów PPOŻ!

Zaufani Partnerzy Niezapalnych