Usługi BHP

Wdrożenie, przestrzeganie i kontrola procedur przeciwpożarowych to warunek sprawnego funkcjonowania wszystkich systemów ochrony. Oferujemy pełen zakres wsparcia i szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności i skuteczności działania wdrożonych systemów ochrony przeciwpożarowej oferujemy usługi konsultacji i nadzoru nad zaimplementowanymi rozwiązaniami BHP.

Nasza oferta obejmuje między innymi:

  • Diagnoza stanu technicznego infrastruktury zabezpieczającej

  • Kontrola spełnienia wymagań bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi normami

  • Szkolenia dla osób zajmujących się dozorem systemów przeciwpożarowych

  • Szkolenia okresowe BHP dla pracowników

Zaufani Partnerzy Niezapalnych