Zabezpieczenie elementów konstrukcji stalowej kamienicy w Warszawie

Zabezpieczenia ppoż konstrukcji stalowych

W celu uzyskania odporności ogniowej konstrukcji stalowej R15 przyjęto zastosowanie systemu farb pęczniejących mcr POLYLACK W wg technologii „MERCOR” S.A. zgodnie z Europejską Oceną Techniczną ETA-15/0801.

Miejsce realizacji: Warszawa, Kamienica ul. Senatorska

Dla występujących elementów konstrukcji stalowej budynku przyjęto grubości zabezpieczenia uzależnione od temperatury krytycznej oraz wartości U/A
poszczególnych elementów stalowych. Technologia wykonania zabezpieczenia ogniochronnego w systemie mcr POLYLACK W

Opis systemu farb pęczniejących mcr POLYLACK W

Farba pęczniejąca mcr POLYLACK W przeznaczona jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń przy częściowej ekspozycji, szczególnie tam, gdzie wymagana jest wysoka estetyka wykonanego zabezpieczenia. Farba pęczniejąca mcr POLYLACK W została przebadana i uzyskała dopuszczenia do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych narażonych na działanie pożarów standardowych. Izolacja ogniochronna mcr POLYLACK W zapewnia uzyskanie klas odporności ogniowej od R15 do R60 stalowym elementom konstrukcji o współczynniku masywności do U/A≤467m-1.

Dokumenty dopuszczające do stosowania

 • Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0801
 • Certyfikat Stałości Własności Użytkowych 1301- CPR-1145
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych 81230

Skuteczność ogniowa – zabezpieczenia elementów stalowych:

Skuteczność ogniową systemu zapewnia właściwy dobór grubości natryskiwanej masy w zależności od współczynnika masywności przekroju zabezpieczanego elementu, wymaganej klasy odporności ogniowej oraz temperatury krytycznej stali.

Potrzebujesz podobne rozwiązanie? Napisz lub zadzwoń 604 104 447

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwy system ochrony przeciwpożarowej

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres e-mail *

  Numer telefonu

  Temat zapytania

  Jak możemy Ci pomóc?