SSP – projekt, dostawa i montaż kompletnego Systemu Sygnalizacji Pożaru na podstawie wykonanego projektu oraz świadczenia serwisowe (okresowe przeglądy i konserwacja systemu) dla Celsium Serwis Starachowice.

W budynku ciepłowni na biomasę zainstalowano w pełni adresowalny system sygnalizacji pożarowej (SSP) oparty o urządzenia produkowane przez firmę Bosch.

Montaż w obiekcie systemu sygnalizacji pożarowej nie wynikał z zapisów § 28 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719). Obiekt nie jest objęty obligatoryjnym obowiązkiem stosowania w nim systemu sygnalizacji pożarowej, a wyposażenie obiektu w SSP wynikało z zachowania podwyższonych standardów bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie.

Aby zapewnić kompleksową ochronę obiektu zastosowano analogowy adresowalny system sygnalizacji pożarowej, na który składają się automatyczne urządzenia sygnalizacji pożarowej nowej generacji, które informują użytkownika o rodzaju wywołanego alarmu /pożar, test, uszkodzenie linii lub elementu linii, czujki/, numerze linii, czujki, czasie i dacie wywołanego alarmu oraz miejscu wywołanego alarmu. Pętla dozorowa systemu SSP zawierająca czujki i moduły połączona w systemie pętlowym w pełni redundantnym tzn. w stanach awaryjnych zasilanym niezależnie z obu końców pętli. . W miejscu składowania materiałów palnych (zrębki, kora) oraz w kotłowni, gdzie wysokość pomieszczenia przekracza 11m zastosowano dwa poziomy czujek liniowych dymu Fireray 5000. W pomieszczeniach wydzielonych i antresoli zaprojektowano czujki punktowe optyczno-termiczne FAP-425-DOT-R (TF1-TF9).

Na ciągach komunikacyjnych służących jako drogi ewakuacyjne, na klatkach schodowych, przy wyjściach z budynku oraz w widocznych miejscach, zamontowano ręczne ostrzegacze pożarowe. W budynku zaprojektowano konwencjonalne sygnalizatory akustyczne informujące o ewentualnym pożarze. W pętlach dozorowych zamontowano moduły zawierające wejścia i wyjścia do monitoringu i sterowania urządzeń współpracujących z systemem SSP.

Charakterystyka obiektu :

 • powierzchnia zabudowy – 1 447 m2,
 • powierzchnia użytkowa – 2 625 m2,
 • powierzchnia kotłowni – 479 m2,
 • powierzchnia magazynu paliwa – 829 m2,
 • wysokość obiektu – 20,1 m; 15,8 m; 8,6 m,
 • kubatura brutto – 20 469 m3,
 • ilość kondygnacji nadziemnych – 1 (antresola w części hali):
 • ilość kondygnacji podziemnych – 0.

Potrzebujesz podobne rozwiązanie? Napisz lub zadzwoń 604 104 447

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwy system ochrony przeciwpożarowej

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres e-mail *

  Numer telefonu

  Temat zapytania

  Jak możemy Ci pomóc?