Wykonanie projektu samonośnych kanałów oddymiających w układzie pionowym oraz poziomym w budynku mieszkalnym w Warszawie

Wykonanie projektu wielostrefowych kanałów samonośnych do klasy EIS120 w budynku mieszkalnym

Realizacja: wiosna, 2021, Warszawa

Cel opracowania

Celem opracowania był dobór kompletnych rozwiązań w celu wykonania samonośnych kanałów oddymiających w układzie pionowym oraz poziomym zgodnie z projektem wykonawczym, a w szczególności:

 • określenie wymaganej grubości warstwy płyty ogniochronnej przy wymaganej klasie odporności ogniowej EIS120 1500Pa,
 • opis sposobu wykonania zabezpieczenia ogniochronnego,

Przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne

W celu wykonania wielostrefowych kanałów samonośnych do klasy EIS120 z ciśnieniem roboczym -1500Pa do +500Pa przyjęto zastosowanie systemu płytowego mcr SILBOARD 40mm wg technologii „MERCOR” S.A. zgodnie z Europejską Oceną Techniczną ETA-19/0736.

Projektuje się kanały o przekroju 700x160mm, 600x350mm oraz 500x350mm.

Uprawnienia firmy wykonawczej.

Firma wykonująca izolacje ogniochronne w systemie płytowym mcr SILBOARD według Europejskiej Oceny Technicznej ETA-19/0736 może prowadzić prace na podstawie uzyskanej Autoryzacji „MERCOR” S.A.

Technologia wykonania wielostrefowych kanałów samonośnych w systemie mcr SILBOARD

 • opis techniczny płyt mcr SILBOARD
  Ogniochronna płyta krzemianowo-wapniowa mcr SILBOARD jest przeznaczona do wykonywania ognioodpornych przewodów wentylacji ogólnej (bytowej), służących do wentylowania pomieszczeń przy jednoczesnym zachowaniu kryteriów szczelności ogniowej i/lub izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności, przy przechodzeniu przez strefy pożarowe, których nie obsługują, oraz wielostrefowych przewodów wentylacji oddymiającej służących do odprowadzania dymu i gorących gazów pożarowych ze stref dymowych znajdujących się w różnych strefach pożarowych przy zachowaniu kryteriów szczelności ogniowej i/lub izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności, określonych w warunkach oddziaływania standardowej krzywej nagrzewania. Przewody wentylacyjne i oddymiające, wykonane z płyt mcr SILBOARD mogą być stosowane w środowisku odpowiadającym kategorii Y wg ETAG 018-4.
 • opis techniczny kleju mcr SIL- MK
  mcr Sil- MK to klej na bazie składników nieorganicznych który tworzy całkowicie niepalną powłokę (klasa MO/P.V.L.N.E.). Poprawia on ognioodporność elementów, na które jest nakładany.

Dokumenty dopuszczające do stosowania:

 • Europejska Ocena Techniczna ETA-19/0736
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych DOP/HZ/01/2018
 • Certyfikat CSWU 1396-CPR-0188

Wykonanie kanałów oddymiających w systemie mcr SILBOARD

W celu spełnienia wymaganej klasy EIS120 z ciśnieniem roboczym -1500Pa do +500Pa należy wykonać zabudowę z zastosowaniem płyt mcr SILBOARD. Zaproponowane rozwiązanie dotyczy wykonania wszystkich kanałów w układzie pionowych oraz poziomym zgodnie z projektem wykonawczym. Dla występujących powierzchni czynnych projektuje się przekroje wg poniższej tabeli.

Kanał z projektowaną powierzchnia czynną [m2] Projektowana klasa ppoż Rozwiązanie zamienne „MERCOR” Klasa Wymiar kanału [mm] Wymiar netto – do pow. czynnej pomniejszony o grubość ścianki kanału 40mm Pow. czynna [m2]
        szerokość wysokość    
0,112 EIS120 mcr Silboard EIS120 780 240 700×160 0,112
0,21 EIS120 mcr Silboard EIS120 680 430 600×350 0,21
0,175 EIS120 mcr Silboard EIS120 580 430 500×350 0,175

 

Rozwiązanie zamienne „MERCOR” Klasa Wymiar kanału [mm] Wymiar netto – do pow. czynnej pomniejszony o grubość ścianki kanału 40mm Pow. czynna [m2] minimalny wymiar belki podkonstrukcji minimalny rozmiar prętów gwintowanych maksymalny rozstaw zawiesi [m]
mcr Silboard EIS120 780 240 700×160 0,112 L 35x35x2 M10 1,2
mcr Silboard EIS120 680 430 600×350 0,21 L 35x35x2 M10 1,2
mcr Silboard EIS120 580 430 500×350 0,175 L 35x35x2 M10 1,2

 

Pionowe i poziome przewody wentylacyjne i oddymiające wykonywane są w układzie czterościennym, o przekroju nie większym niż 1250 x 1000 mm. Samonośne przewody wentylacyjne i oddymiające z płyt mcr SILBOARD mają budowę skrzynkową. Boki przewodów są wykonywane z płyt mcr SILBOARD o grubości 40 mm. Płyty łączone są w narożach za pomocą stalowych wkrętów Ø 5,0 x 70 mm, w rozstawie nie większym niż 200 mm lub stalowych gwoździ o długości nie mniejszej niż 50 mm, w rozstawie nie większym niż 150 mm. Maksymalna długość odcinków przewodów wynosi 800 mm. Poprzeczne połączenia płyt są pokrywane od strony zewnętrznej pasmami płyt mcr SILBOARD o grubości 20 mm i szerokości nie mniejszej niż 100 mm, przymocowanymi do ścianek przewodu za pomocą stalowych wkrętów Ø 5,0 x 50 mm, w rozstawie nie większym niż 200 mm lub stalowych gwoździ o długości nie mniejszej niż 50 mm, w rozstawie nie większym niż 150 mm. Wszystkie połączenia płyt (poprzeczne i podłużne) są uszczelniane klejem mcr Sil-MK. Maksymalna odległość między podwieszeniami wynosi 1200 mm, a maksymalna odległość podwieszenia od złącza poprzecznego (połączenia między odcinkami przewodu zabezpieczonego opaską z płyt mcr SILBOARD) – 400 mm. Elementy podwieszeń nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia ogniochronnego.

W przypadku przewodów o przekroju większym niż 1,25m2 należy wykonać kanał dodatkowy przylegając bezpośrednio do siebie o takich wymiarach aby suma łącznych przekrojów netto był równa wymaganej projektowanej powierzchni czynnej.

Rys. . Samonośne przewody wentylacyjne z płyt mcr Silboard – sposób montażu
klap rewizyjnych

Zabezpieczenie przed zabrudzeniem innych elementów niepodlegających zabezpieczeniu ogniochronnemu

W przypadku, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie zabezpieczanych elementów konstrukcji znajdują się urządzenia, maszyny lub inne elementy niepodlegające zabezpieczeniu, które nie powinny być zabrudzone należy osłonić.

Potrzebujesz podobne rozwiązanie? Napisz lub zadzwoń 604 104 447

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwy system ochrony przeciwpożarowej

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres e-mail *

  Numer telefonu

  Temat zapytania

  Jak możemy Ci pomóc?