Zabezpieczenie przejść instalacji tryskaczowej do klasy odporności ogniowej EI120 oraz EI240 w fabryce Mars Błonie

Uszczelnienie przejść ogniochronnych do klasy odporności ogniowej EI120 oraz EI240 w systemie mcr POLYLACK ELASTIC

Termin i miejsce realizacji:
Farbyka Mars Błonie, czerwiec 2020

Więcej szczegółów na temat realizacji

Zabezpieczenie przejść instalacji tryskaczowej do klasy odporności ogniowej EI120 oraz EI240 dla przejść instalacyjnych przez ściany warstwowe i murowane oraz stropy żelbetowe gdzie:
E – szczelność ogniowa – element przestaje spełniać swoją funkcję oddzielającą wskutek pojawienia się na powierzchni nienagrzewanej płomieni, powstania pęknięć lub szczelin o wymiarach przekraczających wartości graniczne, przez które przenikają płomienie lub gazy, albo element odpada od konstrukcji.
I – izolacyjność ogniowa – element przestaje spełniać funkcję oddzielania wskutek przekroczenia temperatury granicznej na powierzchni nienagrzewanej (przyrost max. 180°C w dowolnym punkcie oddzielenia oraz przyrost średni 140°C rozpatrując powierzchnię całego oddzielenia).

Liczby 120 oraz 240 informują o długości pożaru w minutach, na jaki projektowane są rozwiązania.

Rury niepalne stalowe oraz ocynkowane przechodzące przez ścianę oraz strop. EI120

Zabezpieczenie ogniochronne rur niepalnych [6] przechodzących przez ścianę podatna lub sztywna oraz przez strop [1] wykonujemy poprzez zastosowanie otuliny [5] z wełny mineralnej w wierzchnia warstwą aluminium o grubości minimum 30mm i gęstości minimum 80kg/m3. Jeżeli instalacja ma zaprojektowaną izolację technologiczną spełniającą minimalną grubość oraz gęstość pomijamy tą czynność. Izolacja rury musi być poprowadzona przez całą grubość przegrody oraz min. 500mm poza przegrodę z każdej strony. Wolną przestrzeń pomiędzy otuliną, a przegroda wypełniamy wełną mineralną [2] o gęstości min. 150kg/m3 i grubości 2x60mm. Styk uszczelniamy masą mcr POLYLACK ELASTIC [4] na grubość 10mm. Powierzchnię wełny pokryć farbą mcr POLYLACK ELASTIC [3] na grubość minimum 1mm z dodatkowym zakładem min, 50mm na przegrodę. Tak wykonane przejście należy oznaczyć tabliczka informacyjną.

W przypadku kiedy nie ma możliwości zapewnienia ciągłości izolacji rury niepalnej i przegroda wypełniona jest wełna mineralną o gęstości nie mniejszej niż 150kg/m3 uszczelnienie należy wykonać w sposób następujący:

Zabezpieczenie ogniochronne rur niepalnych przechodzących przez ścianę podatną lub sztywną oraz przez strop wykonujemy poprzez uszczelnienie styku rury oraz wypełnienia przegrody w postaci wełny mineralnej o gęstości nie mniejszej niż 150kg/m3 masą mcr POLYLACK ELASTIC na grubość 10mm. Następnie na rurę niepalną należy zastosować otulinę z wełny mineralnej w wierzchnia warstwą aluminium o grubości minimum 30mm i gęstości minimum 80kg/m3. Wymagana minimalna długość dodatkowej izolacji wynosi 500mm. Styk izolacji uszczelniamy masą mcr POLYLACK ELASTIC. Powierzchnię wełny należy pokryć farbą mcr POLYLACK ELASTIC [3] na grubość minimum 1mm z dodatkowym zakładem min, 50mm na przegrodę. Tak wykonane przejście należy oznaczyć tabliczka informacyjną.

Rury niepalne stalowe oraz ocynkowane przechodzące przez ścianę oraz strop. EI240

Zabezpieczenie ogniochronne rur niepalnych [6] przechodzących przez ścianę podatna lub sztywna oraz przez strop [1] wykonujemy poprzez zastosowanie otuliny [5] z wełny mineralnej w wierzchnia warstwą aluminium o grubości minimum 60mm i gęstości minimum 80kg/m3. Jeżeli instalacja ma zaprojektowaną izolację technologiczną spełniającą minimalną grubość oraz gęstość pomijamy tą czynność. Izolacja rury musi być poprowadzona przez całą grubość przegrody oraz min. 500mm poza przegrodę z każdej strony. Wolną przestrzeń pomiędzy otuliną, a przegroda wypełniamy wełną mineralną [2] o gęstości min. 150kg/m3 i grubości 2x60mm. Styk uszczelniamy masą mcr POLYLACK ELASTIC [4] na grubość 10mm. Powierzchnię wełny oraz izolacje na odcinku 500mm należy pokryć farbą mcr POLYLACK ELASTIC [3] na grubość minimum 2mm z dodatkowym zakładem min, 50mm na przegrodę. Tak wykonane przejście należy oznaczyć tabliczka informacyjną.

Potrzebujesz podobne rozwiązanie? Napisz lub zadzwoń 604 104 447

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwy system ochrony przeciwpożarowej

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres e-mail *

  Numer telefonu

  Temat zapytania

  Jak możemy Ci pomóc?