Wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego R60, konstrukcji stalowej na wypadek pożaru węglowodorowego systemem mcr ISOVERM 825, magazyn olejów

Zabezpieczenie ogniochronne R60 w magazynie olejów

W celu uzyskania klasy odporności ogniowej R60 dla konstrukcji stalowej przyjęto zastosowanie systemu natryskowego mcr ISOVERM 825 wg technologii „MERCOR” S.A. zgodnie z Aprobata techniczną ITB AT-15- 8196/2016. Dla występujących elementów stalowych przyjęto grubości zabezpieczenia uzależnione od temperatury krytycznej oraz wartości współczynnika masywności przekroju U/A dla wskazanego elementu stalowego. Przyjęto wartość Tkr : R60 Tkr=500°C zgodnie z projektem

Termin realizacji,  grudzień 2020

Więcej szczegółów na temat realizacji

Opis systemu natryskowego mcr ISOVERM 825:

Zestaw wyrobów mcr ISOVERM 825 jest przeznaczony do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów o wysokości przekroju poprzecznego do 600 mm, wykonanych ze stali konstrukcyjnych, gatunków oznaczonych symbolem S wg normy PN-EN 10025-1:2007 (oprócz S 185), o profilach otwartych i zamkniętych (okrągłych i prostokątnych), przed oddziaływaniami termicznymi pożarów węglowodorowych wg PN-EN 1363- 2:2001. Elementy stalowe zabezpieczone zgodnie z wymaganiami podanymi Aprobacie Technicznej ITB nr AT- 15-8196/2016 uzyskały odporność ogniową 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 i 360 minut wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010, podaną w tablicach w punkcie 5 niniejszego dokumentu. Elementy stalowe zabezpieczone farbą antykorozyjną lub powłoką cynkową wraz z izolacją ogniochronną systemu mcr ISOVERM 825 mogą być stosowane w środowisku odpowiadającemu kategorii X wg ETAG 018-3, tj. w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych.

W skład zestawu wyrobów systemu mcr ISOVERM 825 wchodzą:

 • zaprawa mcr TECWOOL 825 przeznaczona do wykonywania zasadniczej warstwy izolacji ogniochronnej,
 • siatka stalowa o oczkach heksagonalnych lub równoległościennych,
 • szpilki stalowe z kapslami zaciskowymi, do mocowania siatki.

Zabezpieczenia ogniochronne systemem mcr ISOVERM 825 wykonywane są:

 • metodą konturową ze zbrojeniem siatką stalową lub bez – w przypadku elementów o wysokości przekroju poprzecznego do 600 mm,
 • metodą skrzynkową ze zbrojeniem siatka stalową – tylko w przypadku elementów o wysokości przekroju poprzecznego od 290 mm do 600 mm i wskaźniku ekspozycji przekroju Am/V ≤ 166 m-1.

Wykonanie izolacji ogniochronnej w systemie mcr ISOVERM 825: Wykonanie izolacji polega na nałożeniu poprzez natrysk, na poszczególne elementy konstrukcji powłoki ogniochronnej mcr ISOVERM 825. Po nałożeniu izolacji ogniochronnej zabezpieczane profile zachowują swoje naturalne kształty. Powierzchnia zabezpieczenia ma charakterystyczną fakturę „baranka”. Natryskiwanie masy ogniochronnej należy wykonywać przy pomocy specjalistycznego agregatu natryskowego. Sucha masa wsypywana jest do zbiornika maszyny, po czym pod ciśnieniem podawana jest wężami do dyszy natryskowej, w której następuje mieszanie z wodą. Woda podawana jest do dyszy niezależnie, osobnym przewodem. Natrysk należy wykonywać pod kątem prostym w stosunku do zabezpieczanej powierzchni utrzymując dyszę w odległości około 50-60 cm od powierzchni.

Po naniesieniu docelowej grubości izolacji ogniochronnej należy ją dodatkowo zwilżyć wodą w celu zwiększenia jej twardości. Po związaniu i stwardnieniu zaprawy mcr ISOVERM 825 powstaje izolacja o właściwościach ogniochronnych. Zabezpieczone elementy mogą zostać dodatkowo pomalowane farbami nawierzchniowymi w celach dekoracyjnych. Do wykonania powłoki dekoracyjnej można przystąpić dopiero po całkowitym związaniu i wyschnięciu masy ogniochronnej. Całość prac należy prowadzić w temperaturze powietrza powyżej +3oC.

Potrzebujesz podobne rozwiązanie? Napisz lub zadzwoń 604 104 447

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwy system ochrony przeciwpożarowej

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres e-mail *

  Numer telefonu

  Temat zapytania

  Jak możemy Ci pomóc?