Zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej systemem mcr TECWOOL F w klasie odporności ogniowej R120 oraz systemem mcr POLYLACK W w klasie odporności ogniowej R30 RASZYN

Wykonanie zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowej hali w Raszynie przy użyciu systemu mcr TECWOOL F oraz mcr POLYLACK W

W celu uzyskania odporności ogniowej konstrukcji stalowej R30 przyjęto zastosowanie systemu farb pęczniejących mcr POLYLACK W wg technologii „MERCOR” S.A. zgodnie z Europejską Oceną Techniczną ETA-15/0801. Dla występujących elementów konstrukcji stalowej budynku przyjęto grubości zabezpieczenia uzależnione od temperatury krytycznej oraz wartości U/A poszczególnych elementów stalowych. Przyjęto wartość Tkr wg wytycznych: R30 Tkr=550°C.

W celu uzyskania odporności ogniowej konstrukcji stalowej R120 przyjęto zastosowanie systemu natryskowego mcr TECWOOL F wg technologii „MERCOR” S.A. zgodnie z Europejską Ocena Techniczną ETA-11/0185. Dla występujących elementów konstrukcji stalowej budynku przyjęto grubości zabezpieczenia uzależnione od temperatury krytycznej oraz wartości U/A poszczególnych elementów stalowych. Przyjęto wartość Tkr wg wytycznych projektu : R120 Tkr=450°C.

Realizacja: 2022

Potrzebujesz podobne rozwiązanie? Napisz lub zadzwoń 604 104 447

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwy system ochrony przeciwpożarowej

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres e-mail *

  Numer telefonu

  Temat zapytania

  Jak możemy Ci pomóc?