Zabezpieczenie konstrukcji stalowej hali w Psarach (R30 oraz R120 w systemie natryskowym mcr TECWOOL F)

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej hali w Psarach (R30 oraz R120 w systemie natryskowym mcr TECWOOL F)

Dla występujących elementów konstrukcji stalowej budynku przyjęto grubości zabezpieczenia uzależnione od temperatury krytycznej oraz wartości U/A poszczególnych elementów stalowych. Przyjęto wartość Tkr wg wytycznych projektu : R30 Tkr=550°C, R120 Tkr=450°C.

Termin i miejsce realizacji, Psary, 2021

Więcej szczegółów na temat realizacji

Wszystkie powierzchnie elementów stalowych przeznaczonych do ogniochronnego zabezpieczenia masą mcr TECWOOL F na obiekcie, powinny posiadać wykonaną powłokę antykorozyjną dostosowaną do kategorii agresywności środowiska.

Dla elementów nowych należy zastosować farbę Epirustik 2000 lub inny podkład epoksydowy dwuskładnikowy zaakceptowany przez „MERCOR” S.A. Elementy ocynkowane nie wymagają stosowania dodatkowej powłoki antykorozyjnej. W przypadku konstrukcji stalowej pomiędzy którą znajdują się szczeliny uniemożliwiające wykonanie natrysku o wymaganej grubości zgodnie z Tabelą nr 1, należy wolną przestrzeń wypełnić wełną mineralną o gęstości minimum 80 kg/m3 na całej jej szerokości. Tak wykonane uszczelnienie należy pokryć zaprawą mcr TECWOOL F o grubości nie mniejszej niż dla zabezpieczanego elementu stalowego scalając zabezpieczenie z natryskiem.

Poniżej w Tabeli nr 1 podano minimalne grubości izolacji ogniochronnej mcr TECWOOL F wg wytycznych.

Sprawdź więcej naszych realizacji!

Potrzebujesz podobne rozwiązanie? Napisz lub zadzwoń 604 104 447

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwy system ochrony przeciwpożarowej

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres e-mail *

  Numer telefonu

  Temat zapytania

  Jak możemy Ci pomóc?