Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej do klasy R60 i R120, ASP w Krakowie

Zabezpieczenie ogniochronne elementów konstrukcji stalowej do klasy R120, ASP w Krakowie

Zakres realizacji: Zabezpieczenie przeciwpożarowe 1000m2 konstrukcji stalowej belek stropowych oraz konstrukcji dachu do klasy R120 i R60 za pomocą natrysku ogniochronnego Tecwool F.

Termin i miejsce realizacji, Akademia Sztuk Pięknych, Kraków, maj 2020

W celu uzyskania odporności ogniowej konstrukcji stalowej R60 oraz R120 przyjęto zastosowanie systemu natryskowego mcr TECWOOL F wg technologii „MERCOR” S.A. zgodnie z Europejską Ocena Techniczną ETA-11/0185.

Dla występujących elementów konstrukcji stalowej budynku przyjęto grubości zabezpieczenia uzależnione od temperatury krytycznej oraz wartości U/A poszczególnych elementów stalowych. Przyjęto wartość Tkr wg wytycznych projektu : R60 Tkr=500°C, R120 Tkr=450°C. Wszystkie powierzchnie elementów stalowych przeznaczonych do ogniochronnego zabezpieczenia masą mcr TECWOOL F na obiekcie, powinny posiadać wykonaną powłokę antykorozyjną dostosowaną do kategorii agresywności środowiska.

Dla elementów nowych należy zastosować farbę Epirustik 2000 lub inny podkład epoksydowy dwuskładnikowy zaakceptowany przez „MERCOR” S.A. Elementy ocynkowane nie wymagają stosowania dodatkowej powłoki antykorozyjnej. W przypadku powłok starych należy przeprowadzić badanie ługiem sodowym (wodorotlenek sodu) w celu sprawdzenia kompatybilności zastosowanego podkładu z masą mcr TECWOOL F (zaprawa o pH zasadowym). Jeżeli nie powstają spęcznienia oraz inne reakcje chemiczne wskazujące na negatywny wpływ zasady na powłokę malarską można przystąpić do nakładania zaprawy mcr TECWOOL F. Jeżeli istniejąca farba niewiadomego pochodzenia łuszczy się lub pęka należy ją zerwać oraz wykonać czyszczenie minimum do stopnia St2 po czym wykonać nową powłokę antykorozyjną wg ETA-11/0185.

W przypadku zabezpieczenia belek stalowych, na których oparta jest blacha trapezowa, izolacje ogniochronną mcr TECWOOL F należy nakładać na powierzchnie bezpośrednio narażone na działanie ognia tj.3 stronnie. Wolne przestrzenie trapezu pomiędzy górna półka, a blachą powinny zostać wypełnione masą mcr TECWOOL F lub wełną mineralną o gęstości minimum 80 kg/m3 na całej szerokości górnej półki. Minimalna wysokość wełny mineralnej w trapezie musi wynieść 30mm lub pełne wypełnienie trapezu. Powierzchnię skrajne wełny mineralnej należy osłonić zaprawą mcr TECWOOL F o grubości nie mniejszej niż dla zabezpieczanego elementu stalowego scalając zabezpieczenie z natryskiem na belkach.

Potrzebujesz podobne rozwiązanie? Napisz lub zadzwoń 604 104 447

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwy system ochrony przeciwpożarowej

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres e-mail *

  Numer telefonu

  Temat zapytania

  Jak możemy Ci pomóc?