Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji ceramicznej oraz żelbetowej w warszawskim Domu Seniora na ul. Dzielnej

Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji ceramicznej oraz żelbetowej na obiekcie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek zamieszkania zbiorowego – Dom Seniora” w Warszawie.

W celu uzyskania klasy odporności ogniowej REI120 dla stropów gęsto żebrowych nad piwnicą przyjęto zastosowanie systemu natryskowego mcrTECWOOL F wg technologii „MERCOR” S.A.. Ponieważ stropy gęsto żebrowe różnią się od stropów belkowo-pustakowych do doboru grubości posłużono się wytycznymi zawartymi w Krajowej Ocenie Technicznej ITB-KOT-2021/1800 wydanie 1 oraz opinią ITB 00990/15/R163NP.

Termin i miejsce realizacji, Warszawa, wrzesień 2021

Więcej szczegółów na temat realizacji

Dla występujących elementów konstrukcji stropu przyjęto grubości zabezpieczenia uzależnione od grubości stropu wymaganej klasy odporności ogniowej oraz stanu technicznego stropu. Wymagana minimalna wysokość płyty stropowej wynoszącej minimum 100mm jest zachowana. Wypełnienie stropów stanowią pustaki ceramiczne. Na spodniej stronie stropu jest zachowany tynk cementowo-wapienny który nie będzie skuwany. Strop zaprojektowano w klasie REI120.
Uwzględniając wytyczne wg Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1800 wydanie 1 oraz dobranych grubości izolacji ogniochronnej na stropach Ackermana zauważalna jest ta sama grubość izolacji w stosunku do klasy ppoż. co w przypadku stropów belkowo-pustakowych.

Wszystkie powierzchnie stropów ceramicznych na których nie ma tynku należy przed nałożeniem izolacji ogniochronnej dodatkowo pokryć materiałem szczepnym, gruntem wg zaleceń „MERCOR” S.A. W przypadku kiedy na stropie pozostanie tynk, należy dodatkowo zastosować zbrojenie siatką o oczkach 25 x 25mm, wykonana z drutu ocynkowanego o średnicy Ø 0,8mm lub inną siatką wskazaną przez „MERCOR” S.A., mocowaną przy użyciu łączników mechanicznych dostosowanych do istniejącego podłoża

W celu uzyskania klasy odporności ogniowej R120 dla słupów i belek żelbetowych znajdujących się nad poziomem sufitu podwieszanego przyjęto zastosowanie systemu natryskowego mcr TECWOOL F wg technologii „MERCOR” S.A.. zgodnie z Europejską Oceną Techniczną ETA 11/0185.

Dla występujących elementów konstrukcji betonowej przyjęto grubość zabezpieczenia zależną od grubości otulenia zbrojenia, temperatury krytycznej oraz wymaganej klasy odporności ogniowej. Przyjęto wartość Tkr R120 Tkr=450°C, a= 10mm

Sprawdź więcej naszych realizacji!

Potrzebujesz podobne rozwiązanie? Napisz lub zadzwoń 604 104 447

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwy system ochrony przeciwpożarowej

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres e-mail *

  Numer telefonu

  Temat zapytania

  Jak możemy Ci pomóc?