Zabezpieczenie ogniochronne ścian w obiekcie Prosektorium Anatomicum Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego” w Radomiu

Podniesienie odporności ściany murowanej obustronnie otynkowanej do klasy odporności ogniowej EI120 dla inwestycji: „Prosektorium Anatomicum Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego” w Radomiu.

Wykonanie: wiosna 2021, Radom

Więcej szczegółów na temat realizacji

Celem opracowania

Dokumentacja wykonawcza zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji ściany na obiekcie Prosektorium Anatomicum Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego”, a w szczególności:

 • określenie wymaganej grubości warstwy płyty ogniochronnej przy wymaganej klasie odporności ogniowej EI120. Ściana zlokalizowana jest w osiach D-K,
 • opis sposobu wykonania zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji ściany.

Przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne

W celu podniesienia odporności ogniowej konstrukcji ściany murowanej do klasy EI120 przyjęto zastosowanie systemu płytowego mcr TECBOR gr 12mm wg technologii „MERCOR” S.A. zgodnie z Europejską Ocena Techniczną ETA-18/1017 oraz klasyfikacji ogniowej APPLUS 07/32302900 Część 2. Istniejąca przegroda jest wykonana w konstrukcji słupowo-ryglowej. Wypełnienie stanowią warstwy cegła dziurawka 6cm/ wełna mineralna o gęstości 30-45kg/m3 / cegła dziurawka 6cm. Ściana obustronnie jest otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym o grubości ok 1cm. Wysokość ściany wynosi ok. 3,2m.

Uprawnienia firmy wykonawczej

Firma wykonująca izolacje ogniochronne w systemie płytowym mcr TECBOR według Europejskiej Oceny Technicznej ETA-18/1017 może prowadzić prace na podstawie uzyskanej Autoryzacji „MERCOR” S.A.

Technologia wykonania zabezpieczenia ogniochronnego w systemie mcr TECBOR

Opis systemu płytowego mcr TECBOR :

Płyty mcr TECBOR przeznaczone są do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych, o profilach otwartych i zamkniętych oraz do przywracania odporności ogniowej ścian, sufitów i podłóg w budynkach tak nowych jak i już istniejących w których zmieniane są warunki ich użytkowania.
Płyty mcr TECBOR zostały przebadane i uzyskały dopuszczenia do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji narażonych na działanie pożarów standardowych.

Dokumenty dopuszczające do stosowania:

 • Europejska Ocena Techniczna ETA-18/1017
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych TCRS-TB-03
 • Certyfikat 1220-CPR-1912
 • Klasyfikacja ogniowa APPLUS 07/32302900 Część 2

Przygotowanie powierzchni podłoża:

Podłoże do którego będzie montowana podkonstrukcja z profili kapeluszowych powinna być w miarę równa, tak aby płyty mcr Tecbor 12 mm, które będą do nich przytwierdzone utrzymywały odpowiedni pion na całej powierzchni płyty. Ze względu na materiał z którego zbudowana jest ściana otwory pod kotwy należy wiercić metodą bez udarową, co spowoduje uniknięcie rozwiercania otworów do większej niż zakładana średnica kotwy 10x60mm. Tylko przy takiej metodzie profile będą przymocowane odpowiednio statecznie i przeniosą odpowiedni ciężar płyt.

Wykonanie izolacji ogniochronnej w systemie mcr TECBOR

W celu zapewnienia wymaganej klasy EI120 dla przegrody zostaną użyte płyty mcr TECBOR (1) o docelowej grubości 1x12mm montowane na podkonstrukcji (2) z profili kapeluszowych. Profile należy zamocować do ściany za pomocą stalowego łącznika do elementów ceramicznych szczelinowych 10x60mm co 50 cm, rozstaw profili maksymalnie co 61 cm. Płyty mcr TECBOR 12mm mocujemy do podkonstrukcji przy zastosowaniu wkrętów samogwintujących ocynkowanych lub galwanizowanych (5) 3,5x25mm co 250-300mm. Płyty łączymy doczołowo, a pozostałe przestrzenie należy uzupełnić całkowicie mcr TECBOR JOINT PASTE READY O USE (4) i miejsca w których mocowaliśmy płytę do profili za pomocą wspomnianych wyżej wkrętów, co przedstawiają poniższe dwa rysunki. Nie jest wymagane szpachlowanie płyt, chyba że powierzchnia płyty będzie musiała posiadać walor estetyczny. W tym celu można je wykańczać dekoracyjnie np. przez pomalowanie ich pamiętając o wcześniejszym zagruntowaniu powierzchni.

W miejscach montażu klap wentylacyjnych lub oddymiających uszczelnienie należy wykonać w postaci opaski z płyty mcr TECBOR o grubości 12mm i szerokości 300mm. Wolne przestrzenie między kanałem, a ścianą należy wypełnić obustronnie wełną mineralną o gęstości min. 150 kg/m3 i grubości minimum 600mm pokrytą masą mcr Polylack Elastic na grubość przynajmniej 1 mm.

Zabezpieczenie przed zabrudzeniem innych elementów niepodlegających zabezpieczeniu ogniochronnemu

W przypadku, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie zabezpieczanych elementów konstrukcji znajdują się urządzenia, maszyny lub inne elementy niepodlegające zabezpieczeniu, które nie powinny być zabrudzone należy osłonić.

Sprawdź więcej naszych realizacji!

Potrzebujesz podobne rozwiązanie? Napisz lub zadzwoń 604 104 447

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwy system ochrony przeciwpożarowej

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres e-mail *

  Numer telefonu

  Temat zapytania

  Jak możemy Ci pomóc?