Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej do klasy R30, Limanowski Dom Kultury

Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej Limanowskiego Domu Kultury do klasy R30.

Zabezpieczenie wykonane na „starym” podłożu, przeprowadzona próba przyczepności „pull off” wykazała odpowiednią przyczepność farby do podłoża.

Technologia wykonywania zabezpieczenia ogniochronnego – wytyczne.
Przygotowanie powierzchni podłoża:
Wszystkie powierzchnie elementów przeznaczone do ogniochronnego zabezpieczania masą mer TECWOOL F powinny posiadać wykonaną powłokę antykorozyjną dostosowaną do kategorii agresywności środowiska oraz powinny być dokładnie oczyszczone z brudu, olejów, smarów, odpadającej farby i rdzy – wszystkiego co może osłabić adhezję. Powierzchnia podłoża musi być zgodna lub odporna chemicznie na składniki natrysku (wysokie pH). Bezpośrednio przed aplikacją masy ogniochronnej zabezpieczaną powierzchnię należy zwilżyć wodą dla zapewnienia możliwie najlepszej adhezji.

Wykonanie izolacji ogniochronnej w systemie mer TECWOOL F:
Wykonanie izolacji polega na nałożeniu poprzez natrysk, na poszczególne elementy konstrukcji powłoki ogniochronnej mer TECWOOL F. Po nałożeniu izolacji ogniochronnej zabezpieczane profile zachowują swoje naturalne kształty. Powierzchnia zabezpieczenia ma charakterystyczną fakturę „baranka”.

Natryskiwanie masy ogniochronnej należy wykonywać przy pomocy specjalistycznego agregatu natryskowego. Sucha masa wsypywana jest do zbiornika maszyny, po czym pod ciśnieniem podawana jest wężami do dyszy natryskowej, w której następuje mieszanie z wodą. Woda podawana jest do dyszy niezależnie, osobnym przewodem.
Natrysk należy wykonywać pod kątem prostym w stosunku do zabezpieczanej powierzchni utrzymując dyszę w odległości około 50-60 cm od powierzchni. Po naniesieniu docelowej grubości izolacji ogniochronnej należy ją dodatkowo zwilżyć wodą w celu zwiększenia jej twardości. Po związaniu i stwardnieniu zaprawy mer TECWOOL F powstaje izolacja o właściwościach ogniochronnych. Zabezpieczone elementy mogą zostać dodatkowo pomalowane farbami nawierzchniowymi w celach dekoracyjnych. Do wykonania powłoki dekoracyjnej można przystąpić dopiero po całkowitym związaniu i wyschnięciu masy ogniochronnej.
Całość prac należy prowadzić w temperaturze powietrza powyżej +3°C.

Zabezpieczenie ogniochronne wykonane w technologii Mercor Tecwool F.
Realizacja: Sierpień 2019, Limanowa

Potrzebujesz podobne rozwiązanie? Napisz!

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwy system ochrony przeciwpożarowej

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres e-mail *

  Numer telefonu

  Temat zapytania

  Jak możemy Ci pomóc?