Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej R30 przed pożarem węglowodorowym

Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej R30

W celu uzyskania klasy odporności ogniowej R30 dla konstrukcji stalowej wzmocnień elementów żelbetowych przyjęto zastosowanie systemu natryskowego mcr ISOVERM 825 wg technologii „MERCOR” S.A. zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8196/2016. Dla występujących elementów stalowych stanowiących konstrukcję nośna hali przyjęto grubości zabezpieczenia uzależnione od temperatury krytycznej oraz wartości U/A dla wskazanego elementu stalowego. Przyjęto wartość Tkr : R30 Tkr=550°C.

Termin i miejsce realizacji, Pałęcznica, marzec 2021

Więcej szczegółów na temat realizacji

Wszystkie powierzchnie elementów stalowych przeznaczonych do ogniochronnego zabezpieczenia masą mcr TECWOOL 825 na obiekcie, powinny posiadać wykonaną powłokę antykorozyjną dostosowaną do kategorii agresywności środowiska. Dla elementów nowych należy zastosować farbę Epirustik 2000 lub inny podkład epoksydowy dwuskładnikowy zaakceptowany przez „MERCOR” S.A. W przypadku powłok starych należy wykonać czyszczenie minimum do stopnia St3 po czym wykonać nową powłokę antykorozyjną przy zastosowaniu farby Amerlock 400c.

Poniżej w Tabeli nr 1 podano minimalne grubości izolacji ogniochronnej mcr ISOVERM 825 wg wytycznych.

Technologia wykonania zabezpieczenia ogniochronnego w systemie mcr ISOVERM 825

Opis systemu natryskowego mcr ISOVERM 825:

Zestaw wyrobów mcr ISOVERM 825 jest przeznaczony do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów o wysokości przekroju poprzecznego do 600 mm, wykonanych ze stali konstrukcyjnych, gatunków oznaczonych symbolem S wg normy PN-EN 10025-1:2007 (oprócz S 185), o profilach otwartych i zamkniętych (okrągłych i prostokątnych), przed oddziaływaniami termicznymi pożarów węglowodorowych wg PN-EN 1363-2:2001. Elementy stalowe zabezpieczone zgodnie z wymaganiami podanymi Aprobacie Technicznej ITB nr AT- 15-8196/2016 uzyskały odporność ogniową 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 i 360 minut wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010, podaną w tablicach w punkcie 5 niniejszego dokumentu. Elementy stalowe zabezpieczone farbą antykorozyjną lub powłoką cynkową wraz z izolacją ogniochronną systemu mcr ISOVERM 825 mogą być stosowane w środowisku odpowiadającemu kategorii X wg ETAG 018-3, tj. w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych.

Wykonanie izolacji ogniochronnej w systemie mcr ISOVERM 825:

Wykonanie izolacji polega na nałożeniu poprzez natrysk, na poszczególne elementy konstrukcji powłoki ogniochronnej mcr ISOVERM 825. Po nałożeniu izolacji ogniochronnej zabezpieczane profile zachowują swoje naturalne kształty. Powierzchnia zabezpieczenia ma charakterystyczną fakturę „baranka”.
Natryskiwanie masy ogniochronnej należy wykonywać przy pomocy specjalistycznego agregatu natryskowego. Sucha masa wsypywana jest do zbiornika maszyny, po czym pod ciśnieniem podawana jest wężami do dyszy natryskowej, w której następuje mieszanie z wodą. Woda podawana jest do dyszy niezależnie, osobnym przewodem.

Natrysk należy wykonywać pod kątem prostym w stosunku do zabezpieczanej powierzchni utrzymując dyszę w odległości około 50-60 cm od powierzchni. Po naniesieniu docelowej grubości izolacji ogniochronnej należy ją dodatkowo zwilżyć wodą w celu zwiększenia jej twardości. Po związaniu i stwardnieniu zaprawy mcr ISOVERM 825 powstaje izolacja o właściwościach ogniochronnych. Zabezpieczone elementy mogą zostać dodatkowo pomalowane farbami nawierzchniowymi w celach dekoracyjnych. Do wykonania powłoki dekoracyjnej można przystąpić dopiero po całkowitym związaniu i wyschnięciu masy ogniochronnej.
Całość prac należy prowadzić w temperaturze powietrza powyżej +3oC.

Sprawdź więcej naszych realizacji!

Potrzebujesz podobne rozwiązanie? Napisz lub zadzwoń 604 104 447

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwy system ochrony przeciwpożarowej

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres e-mail *

  Numer telefonu

  Temat zapytania

  Jak możemy Ci pomóc?