Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji żelbetowej stropów oraz belek budynku szkoły w Krakowie systemem mcr TECWOOL F

Wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji żelbetowej stropów nad piwnicą w klasie odporności ogniowej REI120 oraz pozostałych stropów między kondygnacyjnych w klasie odporności ogniowej REI60, a także żelbetowych belek na każdej kondygnacji w klasie R120 budynku szkolnego w Nowej Hucie, os. Willowe 35 (Kraków) – budynek na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

W celu uzyskania klasy odporności ogniowej REI60 dla stropów betonowych między kondygnacyjnych oraz REI120 dla stropów betonowych nad piwnicą przyjęto zastosowanie systemu natryskowego mcr TECWOOL F wg technologii „MERCOR” S.A. Dla występujących elementów konstrukcji stropu przyjęto grubości zabezpieczenia uzależnione od grubości stropu, wymaganej klasy odporności ogniowej oraz grubości otulenia zbrojenia a0. Wg przeprowadzonych odkrywek płyt prefabrykowanych przyjęto grubość b=100mm, wartość Tkr REI60 Tkr=500°C, Tkr REI120 Tkr=450°C, a= 14mm.

Termin i miejsce realizacji, Kraków, 2021

Więcej szczegółów na temat realizacji

W celu uzyskania klasy odporności ogniowej R120 dla prefabrykowanych belek betonowych przyjęto zastosowanie systemu natryskowego mcr TECWOOL F wg technologii „MERCOR” S.A.

Dla występujących elementów konstrukcji belek przyjęto grubości zabezpieczenia uzależnione od wymiarów belek, wymaganej klasy odporności ogniowej oraz grubości otulenia zbrojenia a0. Wg przeprowadzonych odkrywek belek prefabrykowanych przyjęto grubość b=120mm, wartość Tkr R120 Tkr=450°C, a= 35mm.
Dla występujących elementów konstrukcji betonowej przyjęto grubość zabezpieczenia zależną od grubości otulenia zbrojenia, temperatury krytycznej oraz wymaganej klasy odporności ogniowej. Przyjęto wartość Tkr R120 Tkr=450°C, a= 10mm.

Wszystkie powierzchnie elementów betonowych przeznaczonych do ogniochronnego zabezpieczenia masą mcr TECWOOL F na obiekcie, powinny zostać oczyszczone z brudu, olejów, smarów odpadającej farby – wszystkiego co może osłabić adhezję. Celem zwiększenia przyczepności można zastosować dodatkowy element w postaci gruntu.

Technologia wykonywania zabezpieczenia ogniochronnego – wytyczne

Przygotowanie powierzchni podłoża:

Wszystkie powierzchnie elementów przeznaczone do ogniochronnego zabezpieczania masą mcr TECWOOL F powinny posiadać wykonaną powłokę antykorozyjną dostosowaną do kategorii agresywności środowiska oraz powinny być dokładnie oczyszczone z brudu, olejów, smarów, odpadającej farby i rdzy – wszystkiego co może osłabić adhezję. Powierzchnia podłoża musi być zgodna lub odporna chemicznie na składniki natrysku (wysokie pH).
Bezpośrednio przed aplikacją masy ogniochronnej zabezpieczaną powierzchnię należy zwilżyć wodą dla zapewnienia możliwie najlepszej adhezji.
Wykonanie izolacji ogniochronnej w systemie mcr TECWOOL F:

Wykonanie izolacji polega na nałożeniu poprzez natrysk, na poszczególne elementy konstrukcji powłoki ogniochronnej mcr TECWOOL F. Po nałożeniu izolacji ogniochronnej zabezpieczane powierzchnie zachowują swoje naturalne kształty. Powierzchnia zabezpieczenia ma charakterystyczną fakturę „baranka”.
Natryskiwanie masy ogniochronnej należy wykonywać przy pomocy specjalistycznego agregatu natryskowego. Sucha masa wsypywana jest do zbiornika maszyny, po czym pod ciśnieniem podawana jest wężami do dyszy natryskowej, w której następuje mieszanie z wodą. Woda podawana jest do dyszy niezależnie, osobnym przewodem.

Natrysk należy wykonywać pod kątem prostym w stosunku do zabezpieczanej powierzchni utrzymując dyszę w odległości około 50-60 cm od powierzchni. Po naniesieniu docelowej grubości izolacji ogniochronnej należy ją dodatkowo zwilżyć wodą w celu zwiększenia jej twardości. Po związaniu i stwardnieniu zaprawy mcr TECWOOL F powstaje izolacja o właściwościach ogniochronnych. Zabezpieczone elementy mogą zostać dodatkowo pomalowane farbami nawierzchniowymi w celach dekoracyjnych. Do wykonania powłoki dekoracyjnej można przystąpić dopiero po całkowitym związaniu i wyschnięciu masy ogniochronnej.

Całość prac należy prowadzić w temperaturze powietrza powyżej +3oC.

W przypadku mocowania zawiesi pod instalacje lub sufit podwieszony bezpośrednio w stropie uprzednio zabezpieczonym systemem mcr TECWOOL F aby utrzymać wymagany parametr REI60/120 należy zastosować się do poniższych zaleceń:

 1. Przewody i kable mocowane na powierzchni stropu w rozstawie wynoszącym co najmniej 50 mm, przy średnicy pojedynczej wiązki nie większej niż 12 mm, nie wpływają na przyczepność i skuteczność ogniochronną systemu mcr TECWOOL F. Przewody mogą się krzyżować
 2. Przebicia masy natryskowej elementami o średnicy nie większej niż 10 mm, rozstawione nie gęściej niż co 50 mm nie wpływają na przyczepność i skuteczność ogniochronną systemu mcr TECWOOL F. W przypadku przebić za pomocą elementów o większej średnicy (do 20 mm) lub gęściej rozstawionych, masę natryskową należy nanieść również na te elementy, na odcinku długości co najmniej 50 mm, albo alternatywnie, zastosować lokalne siatkowanie w celu zapewnienia przyczepności materiału
 3. Ściany działowe, o odporności ogniowej EI XX, mocowane do stropów w sposób przedstawiony na Rys. 1., nie wpływają na skuteczność ogniochronną systemu mcr TECWOOL F, tj. zabezpieczone stropy zachowują odporność ogniową w klasie REI XX. Nie jest wymagane stosowania dodatkowych elementów mocujących czy zakładu izolacji ogniochronnej na ścianie działowej

Sprawdź więcej naszych realizacji!

Potrzebujesz podobne rozwiązanie? Napisz lub zadzwoń 604 104 447

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwy system ochrony przeciwpożarowej

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres e-mail *

  Numer telefonu

  Temat zapytania

  Jak możemy Ci pomóc?