Zabezpieczenie ogniochronne przejść przeciwpożarowych w budynku Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego, Wysogotowo

Zabezpieczenie ogniochronne przejść przeciwpożarowych – Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego

Wykonanie przejść przeciwpożarowych EI120 rur stalowych instalacji hydrantowej z wykorzystaniem masy Mercor Polylack Elastic. Poza przegrodą na rury stalowe została założona izolacja z wełny mineralnej z powłoką z folii aluminiowej o klasie odporności na ogień A1 według normy EN 13501-1. Przejścia rur palnych PVC i PP zostały zabezpieczone z wykorzystaniem taśmy Uniwrap L60, wypełnienie przegrody stanowiła zaprawa cementowa lub płyty z wełny skalnej o gęstości 150 kg/m3, wełna została uszczelniona masą Alfa Mastic a następnie pomalowana farbą Alfa Coat. W procesie realizacji zostały wykorzystane również kołnierze Mercor PS, który składa się z jednej lub kilku warstw wkładów pęczniejących na bazie grafitu o grubości nominalnej 2,5mm i szerokości 30 lub 60 mm, umieszczonych w stalowej obudowie.

Termin i miejsce realizacji: Wysogotowo 10.2019

Potrzebujesz podobne rozwiązanie? Napisz lub zadzwoń 604 104 447

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwy system ochrony przeciwpożarowej

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres e-mail *

  Numer telefonu

  Temat zapytania

  Jak możemy Ci pomóc?