Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych systemem mcr TECWOOL F w klasie R240 – budynek wytwórni GALENA II w Pabianicach

Realizacja zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej w ramach inwestycji „Przebudowa i rozbudowa fragmentu budynku wytwórni Galena II” w Pabianicach

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych systemem mcr TECWOOL F w klasie odporności ogionowej R240
Realizacja: Luty 2022

Przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne

W celu uzyskania odporności ogniowej konstrukcji stalowej R240 przyjęto zastosowanie systemu natryskowego mcr TECWOOL F wg technologii „MERCOR” S.A. zgodnie z Europejską Oceną Techniczną ETA-11/0185. Dla występujących elementów konstrukcji stalowej budynku przyjęto grubości zabezpieczenia uzależnione od temperatury krytycznej oraz wartości U/A poszczególnych elementów stalowych. Przyjęto wartość Tkr wg wytycznych projektu : R240 Tkr=500°C.
Wszystkie powierzchnie elementów stalowych przeznaczonych do ogniochronnego zabezpieczenia masą mcr TECWOOL F na obiekcie, posiadają wykonaną powłokę antykorozyjną dostosowaną do kategorii agresywności środowiska. Dla elementów nowych zastosowano farbę Epirustik 2000 lub inny podkład epoksydowy dwuskładnikowy zaakceptowany przez „MERCOR” S.A.

Potrzebujesz podobne rozwiązanie? Napisz lub zadzwoń 604 104 447

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwy system ochrony przeciwpożarowej

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres e-mail *

  Numer telefonu

  Temat zapytania

  Jak możemy Ci pomóc?