Opracowanie IBP – Celsium Serwis Starachowice

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Celsium Serwis w Starachowicach

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla firmy Celsium Serwis w Starachowicach

Celem instrukcji było określenie zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz sposobu postępowania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 1991 Nr 81 poz. 351. z późniejszymi zmianami) właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu zobowiązany jest w szczególności do:

 • przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • wyposażenia budynku w sprzęt pożarniczy, ratowniczy i środki gaśnicze oraz zapewnienie konserwacji i naprawy tego sprzętu,
 • zapewnienia osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,
 • przygotowania budynku do prowadzenia akcji ratowniczej oraz do ustalenia sposobu postępowania na wypadek pożaru.

Termin realizacji: 2020

Zakres opracowania IBP obejmował opis rozwiązań dotyczących:

 • warunków ochrony przeciwpożarowej wynikającej z przeznaczenia obiektu;
 • określeniu wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposobu poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościami konserwacyjnym;
 • sposobu postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 • sposobu zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym;
 • warunków i organizacji ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 • sposobu zapoznania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
 • zadaniami i obowiązkami w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami.

Charakterystyka obiektu:

Ciepłownia na biomasę o mocy cieplnej 4MW. Kompleks budynków ciepłowni : biura z budynkami produkcyjno-magazynowymi i technologicznymi, w których wytwarzana jest energia cieplna i elektryczna na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz energii elektrycznej.

Sprawdź więcej naszych realizacji!

Potrzebujesz podobne rozwiązanie? Napisz lub zadzwoń 604 104 447

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwy system ochrony przeciwpożarowej

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres e-mail *

  Numer telefonu

  Temat zapytania

  Jak możemy Ci pomóc?