SSP – projekt, dostawa i montaż kompletnego Systemu Sygnalizacji Pożaru na podstawie wykonanego projektu oraz świadczenia serwisowe (okresowe przeglądy i konserwacja systemu).

W kompleksie budynków zainstalowano w pełni adresowalny system sygnalizacji pożarowej (SSP) oparty o urządzenia produkowane przez firmę Bosch – modułowa centrala BOSCH FPA-5000-C. Kompleks objęty ochroną całkowitą, za wyjątkiem pomieszczeń tzw. mokrych (np. toalety) oraz miejsc o znikomym zagrożeniu pożarowym ( pustki budowlane). We wszystkich objętych ochroną pomieszczeniach zainstalowano czujki optyczne lub optyczno-termiczne dymu. Wykorzystano detektory dymu charakteryzujące się przydatnością do wykrywania pożarów testowych w zakresie od TF1 do TF5 oraz TF7. Ponieważ budynek nie posiada Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) sygnalizacja alarmu pożarowego zrealizowana jest za pomocą sygnalizatorów akustycznych napętlowych z podtrzymaniem bateryjnym informujących o ewentualnym pożarze.

Montaż systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie wynika z zapisów § 28.1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719). Obiekt jest objęty obligatoryjnym obowiązkiem stosowania w nim systemu sygnalizacji pożarowej, gdyż zgodnie z pkt.12 kwalifikuje się do budynków zamieszkania zbiorowego o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50.

Sprawdź więcej naszych realizacji!

Potrzebujesz podobne rozwiązanie? Napisz lub zadzwoń 604 104 447

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwy system ochrony przeciwpożarowej

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres e-mail *

  Numer telefonu

  Temat zapytania

  Jak możemy Ci pomóc?