Zabezpieczenie ogniochronne elementów konstrukcji stalowej do klasy R120 w budynku wielorodzinnym w Warszawie

Zabezpieczenie ogniochronne w technologii TECWOOL F®

Zakres realizacji: TECWOOL F® jest ogniochronną zaprawą natryskową wykonaną z mieszanki wełny mineralnej, cementu białego oraz dodatków, ze spoiwem będącym częścią suchej mieszanki. Zaprawa TECWOOL F® jest łączona z wodą w dyszy agregatu natryskowego.

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oraz garażem podziemnym wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną Etap 1 i 2 przy ul. Przasnyskiej, L. Rydygiera, A. German (dawna Burakowska) w Warszawie.

Termin i miejsce realizacji, Warszawa, kwiecień 2020

Więcej szczegółów na temat realizacji

W celu uzyskania odporności ogniowej konstrukcji stalowej R120 przyjęto zastosowanie systemu natryskowego mer TECWOOL F wg technologii ,,MERCOR” S.A. zgodnie z Europejską Oceną Techniczną ETA-11/0185. Dla występujących elementów konstrukcji stalowej budynku przyjęto grubości zabezpieczenia uzależnione od temperatury krytycznej oraz wartości U/A poszczególnych elementów stalowych. Przyjęto wartość Tkr wg wytycznych projektu : R120, Tkr=450°C, profil IPE 300, U/A = 216, grubość powłoki Tecwool F – 36 mm.

W przypadku konstrukcji stalowej pomiędzy którą znajdują się szczeliny uniemożliwiające wykonanie natrysku o wymaganej grubości zgodnie z Tabelą nr 1, należy wolną przestrzeń wypełnić wełną mineralną o gęstości minimum 80 kg/m3 na całej jej szerokości. Tok wykonane uszczelnienie należy pokryć zaprawą mer TECWOOL F o grubości nie mniejszej niż dla zabezpieczanego elementu stalowego scalając zabezpieczenie z natryskiem.

Opis systemu natryskowego mer TECWOOL F: Zaprawa mer TECWOOL F przeznaczona jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych, elementów żelbetowych, jak również stropów żelbetowych monolitycznych, zespolonych na blasze trapezowej oraz do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych taśm węglowych. Zaprawa mer TECWOOL F została przebadana i uzyskała dopuszczenia do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych i żelbetowych, narażonych na działanie pożarów standardowych.

Izolacja ogniochronna mer TECWOOLI F zapewnia uzyskanie klas odporności ogniowej od R 15 do R240 stalowym elementom konstrukcji o współczynniku masywności U/A:5:495m-1 oraz uzyskanie klas odporności ogniowej od R30 do R240 elementom żelbetowym. Nie wskazane jest zabezpieczanie elementów konstrukcji narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg).

Sprawdź więcej naszych realizacji!

Potrzebujesz podobne rozwiązanie? Napisz lub zadzwoń 604 104 447

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwy system ochrony przeciwpożarowej

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres e-mail *

  Numer telefonu

  Temat zapytania

  Jak możemy Ci pomóc?