Zabezpieczenie przeciwpożarowe 7000 m2 konstrukcji stalowej hali produkcyjno-magazynowej w Kwidzyniu

Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowej hali produkcyjno-magazynowej 7000 m2 Kwidzyń

Przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne: W celu uzyskania odporności ogniowej konstrukcji stalowej R15 przyjęto zastosowanie systemu farb pęczniejących mcr POLYLACK W wg technologii „MERCOR” S.A. zgodnie z Europejską Ocena Techniczną ETA-15/0801. W celu uzyskania odporności ogniowej konstrukcji stalowej R30 – R120 przyjęto zastosowanie systemu natryskowego mcr TECWOOL F wg technologii „MERCOR” S.A. zgodnie z Europejską Ocena Techniczną ETA-11/0185.
Termin i miejsce realizacji: lipiec-wrzesień 2020 Kwidzyń

Więcej szczegółów na temat realizacji

Dla występujących elementów konstrukcji stalowej budynku przyjęto grubości zabezpieczenia uzależnione od temperatury krytycznej oraz wartości U/A
poszczególnych elementów stalowych. Przyjęto wartość Tkr wg wytycznych projektu : R15 Tkr=550°C, R30 Tkr=550°C, R60 Tkr=550°C R120 Tkr=450°C.
Wszystkie powierzchnie elementów stalowych przeznaczonych do ogniochronnego zabezpieczenia masą mcr TECWOOL F oraz farbą mcr POLYLACK W na obiekcie, powinny posiadać wykonaną powłokę antykorozyjną dostosowaną do kategorii agresywności środowiska.

Dla elementów nowych należy zastosować farbę Epirustik 2000 lub inny podkład epoksydowy dwuskładnikowy zaakceptowany przez „MERCOR” S.A.
Elementy ocynkowane nie wymagają stosowania dodatkowej powłoki antykorozyjnej. W przypadku powłok starych należy przeprowadzić próbę przyczepności, a następnie badanie ługiem sodowym (wodorotlenek sodu) w celu sprawdzenia kompatybilności zastosowanego podkładu z masą mcr TECWOOL F (zaprawa o pH zasadowym). Jeżeli nie powstają spęcznienia oraz inne reakcje chemiczne wskazujące na negatywny wpływ zasady na powłokę malarską można przystąpić do nakładania zaprawy mcr TECWOOL F. Jeżeli istniejąca farba niewiadomego pochodzenia łuszczy się lub pęka należy ją zerwać oraz wykonać czyszczenie minimum do stopnia St2 po czym wykonać nową powłokę antykorozyjną wg ETA-11/0185.

Przed rozpoczęciem prac zostały wykonane próby przyczepności, a uzyskane pozytywne wyniki potwierdzone oddzielnym raportem sporządzonym przez pracownika firmy „MERCOR” S.A.

W przypadku konstrukcji stalowej pomiędzy którą znajdują się szczeliny uniemożliwiające wykonanie natrysku o wymaganej grubości zgodnie z
Tabelą nr 1, należy wolną przestrzeń wypełnić wełną mineralną o gęstości minimum 80 kg/m3 na całej jej szerokości. Tak wykonane uszczelnienie należy
pokryć zaprawą mcr TECWOOL F o grubości nie mniejszej niż dla zabezpieczanego elementu stalowego scalając zabezpieczenie z natryskiem. Ze względu na zbyt duża masywność płatwie zetowych, projektuje się zabezpieczenie w postaci jednostronnego obłożenia konstrukcji wełną mineralna CONLIT o gęstości nie mniejszej niż 150 kg/m3 i grubości 60mm oraz wykonania natrysku masa mcr TECWOOL F o grubości 20mm na przymocowaną wełnę oraz 10mm na element stalowy. Wełnę należy mocować na systemowe gwoździe zgrzewane lub skręcane elementy stalowe oraz klej CONLIT GLUE.

Sprawdź więcej naszych realizacji!

Potrzebujesz podobne rozwiązanie? Napisz lub zadzwoń 604 104 447

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwy system ochrony przeciwpożarowej

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres e-mail *

  Numer telefonu

  Temat zapytania

  Jak możemy Ci pomóc?